Styrelsen

 

Anders Nilsson Ordförande 042-20 76 14, andersnilsson58_@hotmail.com
Ingela Mårtensson
  042-20 77 41, family48@hotmail.com
Annette Nilsson
Sekreterare 042-20 76 19, annettenilsson66@live.se
Affe Barnholdt
Ledamot,vice ordför. 042-20 78 72, affe.barnholdt@gmail.com
Jan-Inge Seger
Ledamot 0705-58 15 41, jan-inge_seger@live.se
Johan Lindén Ledamot 042-23 87 51, johan.linden@valinge.se
Peter Andersson Kassör 0733305925

Göran Larsson Ersättare 042-207101