Föreningar

Gör som allt fler invånare i Strövelstorp och dess omgivning, bli medlem och stöd Byalaget för utvecklingen av bygdens olika projekt och arrangemang. Medlemsregistret har som syfte att underlätta kommunikationen mellan hushåll, företag och föreningsverksamheten.

Medlemsavgift 2015
Hushåll: 100 kr
Företag: 500 kr
Föreningar: 0 kr

Bankgiro: 5176-9453 Postgiro: 440 19 74-3

Vi kommer successivt uppdatera medlemsinformationen på hemsidan.

Obs! Till Företag rekommenderar vi samma modulannons som tidigare.
Skicka ett mail via kontaktformuläret ovan om ni är intresserade att medverka.