Kulturpriset 2005

bh_kulturpris_1_jpg_117766d

Tidigt på hösten 2005 gjordes premiärvandringen på Vegeåleden, en fortsättning på Örjabäcksleden, och samma år kom belöningen för mödan. Strövelstorps byalag, som låg bakom mycket av arbetet, fick Ängelholms kulturpris på 5000 kronor.

I kulturnämndens motivering heter det bland annat: ”De senaste åren har Strövelstorps byalag oförtrutet arbetat med att förverkliga en gångled från Ausås genom Strövelstorp fram till havet. Det är Örjabäcksleden och Vegeåleden som nu är klara. För dessa imponerande insatser får Strövelstorps byalag årets kulturpris.”

Det är många som använder de båda lederna. På vardagar kan man möta mellan 20 och 25 vandrare med stavar och ryggsäckar bara på någon timme, och på helgerna är det ännu fler. Många väljer de här sträckorna för att få den dagliga dosen motion. Att gå längs Örjabäcken och Vegeå är inte bara motion utan lika mycket en naturupplevelse, framför allt på vår och höst, vilket byalaget också tar fasta på.

Nu har vi satt upp tydliga skyltar överallt, och nästa år planerar vi att sätta upp information om djurlivet i området också. Det här är ett långsiktigt arbete och vi utvecklar lederna hela tiden. Kulturpriset 2005 tilldelas alltså Strövelstorps byalag med eldsjälen och pådrivaren Peter Andersson i spetsen.

Källa: Helsingborgs Dagblad