Byalaget

Strövelstorps Byalag bildades 1996, och är en opolitisk idieel förening med syfte att ta till vara bygdens intresse. Valborg, Nationaldagen och Höstmarknaden är traditionella arrangemang som vi försöker utveckla och hålla liv i genom vår Aktivitetsgrupp.

Trafikmiljön med säkrare väg till skolan, bättre busshållplatser men framför allt återfå Strövelstorpsvägen från känslan av en motorväg till en byväg ser vi idag växa fram ur byalagets dialogprojekt med Vägverket.

Ett annat stort projekt som Byalaget värnar om är vandringslederna längs Örjabäcken och Vege å, en sträcka på 12 km mellan byarna Ausås-Strövelstorp-Vegeholm och Utvälinge. Ett annat projekt är en utställning på flygmuseet i Ängelholm om Elsa Andersson.

Med denna korta information vill vi visa lite om vad byalaget bedriver för verksamhet, här nämns ingenting om kommunens planer för vår bygd. Byalaget försöker hålla sig informerade och har som inriktning att föra en positiv dialog mellan kommunens politiker och tjänstemän.

Gör som allt fler hushåll, föreningar och företag!
Bli medlem och stöd Byalaget genom att swisha till: 1231609759, märk MEDLEM och NAMN.

eller Bankgiro: 5176-9453. Medlemsavgift för 2021: 100kr per familj