Byalaget

Strövelstorps Byalag bildades 1996, och är en opolitisk idieel förening med syfte att ta till vara bygdens intresse. Valborg, Nationaldagen och Höstmarknaden är traditionella arrangemang som vi försöker utveckla och hålla liv i genom vår Aktivitetsgrupp.

Trafikmiljön med säkrare väg till skolan, bättre busshållplatser men framför allt återfå Strövelstorpsvägen från känslan av en motorväg till en byväg ser vi idag växa fram ur byalagets dialogprojekt med Vägverket.

Ett annat stort projekt som byalagets Kultur och Fritidsgrupp driver är från ”Källan till Havet” en vandringsled längs Örjabäcken och Vege å, en sträcka på 12 km mellan byarna Ausås-Strövelstorp-Vegeholm och Utvälinge. Några andra projekt som är på gång är nya hemsidan, ett Bygdemuseum i Karlssons gamla handelsbod, en utställning på flygmuseet i Ängelholm om Elsa Andersson.

Med denna korta information vill vi visa lite om vad byalaget bedriver för verksamhet, här nämns ingenting om kommunens planer för vår bygd. Byalaget försöker hålla sig informerade och har som inriktning att föra en positiv dialog mellan kommunens politiker och tjänstemän.

Gör som allt fler hushåll, föreningar och företag!
Bli medlem och stöd Byalaget