Strövelstorps kyrka

Strövelstorps kyrka antas ha uppförts under slutet av 1100-talet. Den romanska kyrkan hade ett långskepp av samma längd som nu samt ett torn i väster. Sannolikt byggdes tornet om under senare medeltiden, varvid murarna fick nuvarande höjd.

År 1764 uppförde man en flygel i norr och 1846 en i söder. I och med denna fick kyrkan exteriört i stort sett det utseende den har idag. Ett nytt kor tillkom 1894 och 1938 genomgick kyrkan ytterligare en stor renovering.

Strövelstorps Församling
Bankvägen 26
262 70 Strövelstorp
Telefon: 042-20 70 19
Telefax: 042-20 71 46
strovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/strovelstorp