Petterssons café

Den 16 juni 1939 kom att bli en dag, som cafégästerna på Peterssons café i Strövelstorp länge skulle minnas. Liksom idag fordrades utskänkningstillstånd för alkoholhaltiga drycker och ett sådant hade inte sökts för en begravningsmåltid. En anmälan kom till höga vederbörande och resultatet blev att 101 personer erhöll en stämning att infinna sig vid häradsrätten i Ängelholm den 7 mars 1940. Domslutet blev 10 kronors böter för var och en.
Peterssons café cirka 1910 med fr v systrarna Betty, Ester och Karin Petersson.
 Fotot tillhör Margit Svensson.
Det inträffade blev ett tacksamt tema för dagsversmakaren AGNE i NST, Ernst Leonard. Hans verser finns här intill.
Peterssons café var under flera årtionden ett välkänt begrepp för många människor såväl i som utanför Strövelstorp. Ett bra läge intill kyrka och kommunalhus (Bankvägen 21) gjorde, att till caféet gick många för att inta kaffet eller maten efter en begravning, ett bröllop, ett styrelsesammanträde, en sångövning. Åtskilliga studiecirklar använder caféet som möteslokal, särskilt av SLU (Svenska landsbygdens ungdomsförbund) under krigsåren.Verksamheten bedrevs då av caféidkerskan Ida Petersson, vars make Martin hade en rörläggningsfirma. Hjälp hade Ida bland annat av dotterdottern Margit, som växte in i rörelsen och så småningom helt övertog den. Ida dog år 1952.
För att kunna ta emot fler gäster gjordes omkring 1930-talet ett smalt tillbygge utmed den västra husgaveln. Till caférörelsen hörde också försäljning av bröd och bakverk, godis och lemonad. Mest var det Klintens bageri i Åstorp, som stod som leverantör.Förtärande av förnedringsdrycker

O, Strövelstorp, vem hade kunnat tro,
att du var släkt med Sodom och Gomorra!
När sådan frukt på friska träd ses gro,
hur skall den icke då se ut på torra!
För påvarna i Forsberg-Lyhres tempel
må dina sockenbor till avbön traska –
o, Strövelstorp, du är ett slemt exempel
och därför kläd dig nu i säck och aska!

Att vara glad på bröllop och kalas
och vid begravning fira stundens minne,
det får man lov – så vitt att inga glas
och vinkaraffer stå på bordet inne!
Ty riksda´n vill, bevars, vår vandel vakta
så att vi bli som söta små serafer
och därför måste vi oss noga akta
att bryta mot dess helga paragrafer!

Men, ändå tittar riksda´n inte snett
på dem, som köpa vin och sprit i massa,
ty om man missförstår hr Vigforss rätt,
är sådant mycket bra för statens kassa!
Ja, så är meningen, den ädla djupa,
som blivit lag i riksdagshuskvarteret:
”Det är förvisso gagneligt att supa,
om blott man gör´et, så att ingen ser´et!”

AGNE
”I Strövelstorp ha 101 aktningsvärda sockenbor dömts att böta vardera 10 kr för att vid familjefest på ett kafé ha inmundigat ett par glas vin. Genast en liten extraslant till den stackars statsbudgeten och genast lite gladare”

Utrymmena i huset var dock allför små för större kalas och församlingshemmet intill kyrkan blev alltmer utnyttjat vid begravningar, men oftast var det Margit, som även där svarade för serveringen.
I Kalender öfver Skåne och Blekinge utgiven år 1904 står under rubriken Handlande (i Ströfvelstorp) Johannes Eliasson, vin- och bierhandlande. Johannes var far till Ida och dog 1908. Efter sex år dog också modern Karna, varefter Ida och hennes man Martin övertog huset.

Peterssons café 1932, fr v Sture Nilsson och Ivan Petersson.

Foto tillhör Margit Svensson

Nuvarande adress: Bankvägen 21