Skolgången på början av 1900-talet

Erik Dahlman berättar om skolgången på början av 1900-talet