Folkskolan

Strövelstorps folkskola låg nära kyrkan, Bankvägen 16. Huset byggdes 1840, nu rivet, och låg något närmare ån än den nya folkskolan, som byggdes 1894.

Med växande elevantal blev det nödvändigt med en mellanskola. En sådan inrättades vårterminen 1926 med lokal i slöjdsalen. Slöjden flyttades upp på folkskolans vind tills mellanskolan fick egen lokal i en vinkelbyggnad till storskolans sal mot ån, klar 1930. Samtidigt inreddes ett skolkök i källaren och senare även ett bad i källaren. 1969 upphörde undervisningen i gamla skolan. Bostaden har sedan hyrts ut och i skolsalarna fanns fram till hösten 2013 Strövelstorps bordtennisklubb.

Strövelstorps småskola byggdes 1875 på Bankvägen vid Strövelstorps gamla folkskola. 1923 byggdes ett småskolehus i samma stil som Hasslarps småskola på nästan samma plats som det gamla.

Det gamla skolhuset hade då rullats bort till en plats bakom den nya småskolan. Sedan gjordes en gymnastiksal av den gamla småskolesalen och träslöjdsal av bostaden. även småskolan lades ner 1969 och undervisningen flyttades till nya skolan.

Det gamla skolhuset revs i början av 1970-talet, då Sjöcrona-vägen skulle byggas. I bostaden hade fram till 2011 fritidsgården sin verksamhet, innan den flyttades till den nya skolan.

 

Den gamla småskolan

 

Skolan i början av 1900-talet

Skolan i början av 1900-talet. OBS att det var ett enplanshus från början.