Pestkyrkogården

Åren 1710-1712 hade Sverige en stor pestepidemi och till Strövelstorp kom pesten år 1711 och socknen drabbades mycket hårt. Bortåt 90 personer fick sätta livet till peståret 1711.

Pesten, som kom ifrån Asien, kom till byn 10 maj och försvann 4 oktober 1711. På våren 1712 kom den tillbaka.

Sydvästra Skåne drabbades värst. I Malmö dog nära halva befolkningen. Den ebbade ut på vintern 1712, men på våren 1713 kom ett lindrigare utbrott i sydöstra Skåne. 88 människor ligger begravda på pestkyrkogården i Strövelstorp.

De döda fick inte begravas på kyrkogården. Begravningen skedde på en avlägsen plats eller en särskild pestkyrkogård. Man har lokaliserat flera sådana i Skåne.