Från 1900-talet och framåt

Se Byalagets bildarkiv

Byalagets mål är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Strövelstorp med omgivningar.

I bildarkivet kan du se unika fotografier från tidigt 1900-tal fram till dagens samhälle.
Antal bilder i arkivet: 493

front1

Hushåll, föreningar, företag

Bli medlem i Byalaget

Gör som allt fler bybor, bli medlem och stöd Byalaget för utvecklingen av bygdens olika projekt och arrangemang.

Medlemsregistret har som syfte att underlätta kommunikationen mellan hushåll, företag och föreningsverksamheten.

front2

På gång i Strövelstorp

Nyheter från Byalaget

Här får du information om senaste nyheter och kommande arrangemang, aktiviteter och händelser som är på gång i Strövelstorp med omgivningar.

Kontakta oss om du har nyheter på gång så publicerar vi det på hemsidan!

front3