Om byalaget

Strövelstorps Byalag bildades 1996, och är en opolitisk idieel förening med syfte att ta till vara bygdens intresse. Valborg, Nationaldagen och Höstmarknaden är traditionella arrangemang som vi försöker utveckla och hålla liv i genom vår Aktivitetsgrupp.

Trafikmiljön med säkrare väg till skolan, bättre busshållplatser men framför allt återfå Strövelstorpsvägen från känslan av en motorväg till en byväg ser vi idag växa fram ur byalagets dialogprojekt med Vägverket.

Ett annat stort projekt som Byalaget värnar om är vandringslederna längs Örjabäcken och Vege å, en sträcka på 12 km mellan byarna Ausås-Strövelstorp-Vegeholm och Utvälinge. Ett annat projekt är en utställning på flygmuseet i Ängelholm om Elsa Andersson.

Med denna korta information vill vi visa lite om vad byalaget bedriver för verksamhet, här nämns ingenting om kommunens planer för vår bygd. Byalaget försöker hålla sig informerade och har som inriktning att föra en positiv dialog mellan kommunens politiker och tjänstemän.

Gör som allt fler hushåll, föreningar och företag!
Bli medlem och stöd Byalaget.

Gör som allt fler hushåll, föreningar och företag!
Bli medlem och stöd Byalaget!

Bli medlem

Gör som allt fler invånare i Strövelstorp och dess omgivning, bli medlem och stöd Byalaget för utvecklingen av bygdens olika projekt och arrangemang. Medlemsregistret har som syfte att underlätta kommunikationen mellan hushåll, företag och föreningsverksamheten.

Medlemsavgift 2021
Hushåll: 100 kr
Företag: 1000 kr
Föreningar: 0 kr

Bankgiro: 5176-9453
Swish: 1231609759

Glöm inte att skriva medlem och namn.

Vi kommer successivt uppdatera medlemsinformationen på hemsidan.

Obs! Till Företag rekommenderar vi samma modulannons som tidigare.
Skicka ett mail via kontaktformuläret ovan om ni är intresserade att medverka.

Styrelsen

Anders Nilsson

Ordförande

andersnilsson58_@hotmail.com
0735-342998
Annette Nilsson

Sekreterare

annettenilsson66@live.se
0707-141378
Peter Andersson

Kassör

p.a@fbce.se
0733305925
Johan Lindén

Ledamot

johan.linden@valinge.se
042-23 87 51
Alf Barnholdt

Ledamot,vice ordför.

affe.barnholdt@gmail.com
042-20 78 72, 0768-207872
Ingela Mårtensson
ingela.a.m@gmail.com
0733-539351
Göran Larsson

Ersättare

goran@ultec.se
070-225 23 83
Lotta Dahlström Friberg
lottafriberg@outlook.com
0706-941549

Samarbetspartners

Protokoll

Protokoll styrelsemöte 24-05-27
2024-05-27
Styrelsemötet 240429
2024-04-29
Protokoll 240321
2024-03-21