Uppdatering av Strövelstorps sockensparbank.

Uppdatering med lite bilder om Strövelstorps sockensparbank,

finns under Historia på första sidan.