Mejerifilmen säljs nu i uppdaterad upplaga

Vi har nu uppdaterat  mejerifilmen,

bl:a ljudet och går nu att köpas

endast av Byalaget.

Kontakta Göran Larsson. Tel: 070-225 23 83 Mail: goran@ultec.se

eller någon annan i Byalaget

Pris 150kr