Skolkort efterlyses

Alla ni som gått i ”Gamla Skolan” på Bankvägen 16 och

har skolkorten kvar, jag skulle gärna vilja låna dom

och skanna av. Jan-Inge Seger  0705581541